Wulkanizm w rowach kontynentalnych

Głównym typem magm związanym z rowami kontynentalnymi są magmy alkaliczne powstające wskutek topienia niewielkiej ilości (mniej niż 10%) płaszcza litosferycznego i astenosferycznego. Pojawiają się również toleity (przy nieco większym topieniu), które związane są z rowami o szybkiej ekstensji (często nad hotspotami). Na podstawie badań dzisiejszych rowów kontynentalnych można zauważyć, że alkaliczność utworów wulkanicznych rośnie wraz z odległością od osi rowu oraz maleje wraz z czasem. Wulkanizm w rowach często jest bimodalny i obok bazaltów mogą występować skały kwaśne jak riolity. Jest to szczególnie powszechne w przypadku rowów o szybkiej ekstensji i intensywnym wulkanizmie. W rowach kontynentalnych występują również karbonatyty.