Strona główna | For Erasmus students
Are you thinking about studying geology in Poland? University of Wroclaw is a great choice!

We are the second-oldest university in Poland and geology at the University of Wroclaw is one of the best lines. Here You can gain your master’s degree in one on four specializations: exploration geology, petrology, hydrogeology and environmental geochemistry.

But studies on geology are not only lectures and exercises. In our club we understand it well - that is why we organise a number of scientific camps, field trips, lectures and other events. We want to be closer to nature, so happy we go to the mountains.

If you are going to Wroclaw, we invite you also to us! Become a member of the Club and participate in our projects. You can visit the Polish mines, hike with us in the Polish mountains and meet new, interesting  people. All informations about our activity You will find on our website!

Want to be a member of our Club? Write to us!

geolodzy.uni.wroc@gmail.com

We will contact you and invite you to our meeting.

Presentation for Erasmus students (.pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FOR ERASMUS STUDENTS polski

Zastanawiasz się nad studiami na geologii w Polsce? Uniwersytet Wrocławski to świetny wybór!

Jesteśmy drugą najstarszą uczelnią w Polsce, a geologia na Uniwersytecie Wrocławskim należy do najlepszych kierunków. Możesz studiować u nas geologię poszukiwawczą, petrologię i hydrogeologię.

Ale studia na geologii to nie tylko wykłady i ćwiczenia. W naszym Kole dobrze to rozumiemy, dllatego organizujemy liczne obozy naukowe, wyjazdy terenowe, referaty i imprezy. Chcemy być bliżej przyrody, więc chętnie wyjeżdżamy w góry.

Jeśli wybierasz się do Wrocławia, zapraszamy Cię także do nas! Zostań członkiem Koła i weź udział w naszych projektach. Możesz między innymi zwiedzić polskie kopalnie, chodzić z nami po polskich górach i poznać nowych ciekawych ludzi. Informacje o naszych działaniach przeczytaj na naszej stronie!

Chcesz zostać członkiem naszego Koła? Napisz do nas!

geolodzy.uni.wroc@gmail.com

Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na nasze spotkanie.
update: 2013-03-02 14:08:55
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net