Strona główna | Sekcja Hydrogeologii
Sekcja Hydrogeologii zajmuje się rozwijaniem pasji studentów w zakresie hydrogeologii i hydrologii.

Hydrogeologia jako mająca szerokie zastosowanie praktyczne oraz jedna z najbardziej perspektywicznych działów geologii (w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę i grożące jej niedobory), pozwala nam realizować się zarówno w zakresie nauk przyrodniczych jak i technicznych. Członkowie Sekcji uczestniczą w największych krajowych konferencjach i warsztatach o tematyce hydrogeologicznej m.in. Międzynarodowych Warsztatach Dla Młodych Hydrogeologów (SKN Geologów była organizatorem IV edycji warsztatów w 2013 roku) czy corocznych wrocławskich Dniach Wody. W 2014 roku w podczas wyjazdu terenowego członkowie Sekcji kartowali źródła w rejonie Tylicza.

W roku akademickim 2015/2016 Sekcja Hydrogeologii planuje zamontowanie tablicy informacyjnej na temat Hydrowęzła Instytutu Nauk Geologicznych UWr, rozpoczęcie projektu "Źródła Dolnego Śląska", mającego na celu opis najważniejszych źródeł naszego regionu, badania terenowe na terenie S Polski, zaprezentowanie się podczas Dni Wody 2016 oraz Obóz Naukowy w Bieszczadach.

W powiązaniu z projektem Zawód: geolog realizujemy także program "HydroUWr" - mający na celu przygotowanie nas do pracy w branży hydrogeologicznej. Zapraszamy do współpracy inne koła naukowe, firmy branżowe, osoby indywidualne oraz organy administracji publicznej. Zawsze możemy liczyć na wsparcie naukowe oraz organizacyjne pracowników Zakładu Hydrogeologii Podstawowej oraz Zakładu Hydrogeologii Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego - za co serdecznie dziękujemy :)


Opiekunowie sekcji: prof. dr hab. Stanisław Staśko, dr Sebastian Buczyński
Koordynator: Arkadiusz Błaszczyk (II rok mgr) mail: arkadiusz.blaszczyk@o2.pl
Członkowie sekcji:
Marek Błachowicz, Arkadiusz Błaszczyk, Olga Grzęda, Monika Heidemann, Łukasz Karkoszka, Anna Krzonkalla-Maryniuk, Adam Stępień, Wiktor Strzelecki
update: 2017-11-09 20:34:10
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net