Sekcja Geologii Inżynierskiej bada Rudawy Janowickie
Natalia Krzyśków, Maja Pawlina, 09 maja 2018

     W dniach 28-29 kwietnia Sekcja Geologii Inżynierskiej Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyła w  badaniach terenowych na obszarze Rudaw Janowickich. Celem wyprawy było zapoznanie się z terenem poeksploatacyjnym rud miedzi i żelaza w okolicach Janowic Wielkich i Ciechanowic oraz zbadanie składowanych tam żużli pod kątem ponownego ich wykorzystania.


     W trakcie wyjazdu studenci opróbowali żużle wzdłuż dolnych partii Hutniczego potoku, dopływu rzeki Janówki. Zmierzyli się również z ręcznym odwiertem rdzenia glebowego, którego próbkę także pobrano. Podczas poboru prób mieli okazję wysłuchać wykładów prof. Henryka Marszałka oraz prof. Jakuba Kierczaka na temat panujących w terenie warunków hydrogeologicznych oraz wpływu obecności odpadów na środowisko, w tym gleby,  wody,
a także oddziaływania zanieczyszczeń na organizmy żywe.     Kołowicze odwiedzili również jedną z hałd poeksploatacyjnych w Ciechanowicach, gdzie z zapałem, pod okiem opiekunów, poszukiwali atrakcyjnych okazów pirytu, chalkopirytu, malachitu i chryzokoli.     Wyjazd nie mógł obejść się bez odwiedzenia jednego z najpiękniejszych miejsc Rudaw Janowickich. Słoneczna pogoda sprzyjała dotarciu do tzw. Kolorowych Jeziorek. Na miejscu studenci wysłuchali wypowiedzi profesorów, z których poznali historię miejsca oraz zapoznali się z wynikami prowadzonych tam wcześniejszych badań dotyczących zróżnicowania składu chemicznego w wodach Jeziorek oraz okolicznych glebach.


     Pragniemy podziękować opiekunom wyjazdu: prof. Henrykowi Marszałkowi, prof. Jakubowi Kierczakowi oraz mgr Katarzynie Zboińskiej za poświęcony czas, cenną wiedzę, którą nam przekazali oraz uwagi dotyczące pracy w terenie.


     W wyjeździe udział wzięli: Dominika Dziewońska, Maja Pawlina, Karolina Sawicz, Natalia Krzyśków, Monika Grązka, Anna Jakubowicz, Michał Obała, Wojciech Sroka, Maciej Czerchawski.

update: 2018-11-13 11:42:26
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net