„Młodzi w Paleontologii” z udziałem SKNG
Bartłomiej Klucha, Magdalena Samborska, 21 kwietnia 2018

Konferencja „Młodzi w Paleontologii” to najprawdopodobniej najważniejsze wydarzenie o charakterze naukowym dla studentów i doktorantów zainteresowanych paleontologią, paleobiologią czy ewolucją organizmów żywych. Nie mogło na niej tym samym zabraknąć Sekcji Paleontologii i Stratygrafii SKNG! Uczestnicy mieli okazję spotkać uczonych z tej dziedziny nauki, a co za tym idzie – znacznie powiększyli swoją wiedzę w tym zakresie.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00, przemową prof. dr hab. Agnieszki Mostowskiej.
Jednym z najciekawszych tematów podczas pierwszej sesji plenarnej okazał się temat przygotowany przez jednego z uczestników pt. „Badania metodą elektronowej mikroanalizy rentgenowskiej skamieniałości koralowców i trylobitów z rejonu dewońskich kopców mułowych Kess-Kess”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wiele ciekawostek o budowie i cechach życia tychże organizmów. 

Około godziny 12.00 rozpoczęła się druga sesja plenarna wykładem prof. dr hab. Jerzego  Dzika, na temat „Droga do prawdy o dziejach życia”


(prof. dr hab. Jerzy Dzik)

Równie ciekawa okazała się prezentacja Krzysztofa Brody na temat rzadkich organizmów karbońskich z rodziny Concavicarididae. Temat ten zainteresował większość uczestników, głównie przez jego pewną nietypowość. Pierwszy dzień konferencji zakończył się około godziny 18.00.


Organizatorzy pomyśleli również o wieczornej integracji, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję bliżej się poznać i porozmawiać z osobami zajmującymi się interesującymi dla nich tematami.Drugiego dnia Konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wykładów na kolejne tematy nawiązujące do paleobiologii i ewolucji kręgowców oraz bezkręgowców. 
Zróżnicowanie tematów było bardzo duże. Niektóre prezentacje były powiązane z geologią, szczególnie te, w których badane były mikroskamieniałości, np. konodonty, jako skamieniałości wskaźnikowe. Duża część tematów nawiązywała do elementów rozwoju wybranych przez autorów grup kręgowców, głównie kopalnych, ale też znajdujących swe odpowiedniki w obecnym środowisku. Mogliśmy się dowiedzieć, jak na przestrzeni wieków zmieniały się pancerze żółwi, albo dlaczego aetozaur był takim dobrym kopaczem.
Nie zabrakło również tematów nawiązujących do anatomii dinozaurów i dinozauromorfów oraz ptaków.


Na koniec sesji plenarnych mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących wykładów rzucających nowe światło na ewolucję lwów plejstoceńskich oraz systemu filtracji u fiszbinowców.  Konferencję zwieńczyło wręczenie nagród za najlepszą prezentację oraz poster, których autorzy otrzymali upominki nawiązujące do paleontologii oraz dyplomy.


W konferencji wzięli udział następujący członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geologów: Bartłomiej Klucha, Igor Błażejewicz, Katarzyna Głowska, Helena Deskur, Magdalena Samborska, Cezary Ruchlewicz, Anna Górska.

update: 2018-11-13 11:42:40
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net