Strona główna | O nas
Studenckie Koło Naukowe Geologów jest otwartą organizacją grupującą studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych i pasjonujących się zagadnieniami związanymi z geologią. Niemalże 70 lat istnienia na Uniwersytecie Wrocławskim zawiera czas świetności, gdy SKNG triumfowało, zdobywając m.in. II miejsce na sympozjum kół naukowych w 1979 roku, ale też okres wyciszenia, kiedy znajdowało się na skraju istnienia.

Obecnie SKNG stanowi najbardziej prężnie działające koło naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim, a nasza aktywność potwierdzona została przez Radę Kół Naukowych: zdobyta największa liczba punktów za coroczne sprawozdanie z działalności w roku 2011 i 2012, III miejsce na Giełdzie Kół Naukowych w 2012 roku. Za wyprawę "Albania 2011 - Śladami Profesora Stanisława Zubera" SKNG dostało StRuNę z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "Wyprawa Roku 2011".

Wszechstronna dziedzina nauki - geologia narzuca i daje możliwości rozwoju w wielu kierunkach. Wychodząc naprzeciw nowoczesności, czerpiąc najlepsze z historii oraz otwierając się na potencjał ludzki SKNG powołało w ramach swojej działalności sekcje naukowe:

 1) hydrogeologii , 2) paleontologii i stratygrafii , 3) mineralogii , 4) petrologii , 5) geologii złóż , 6) geologii inżynierskiej

Tworzą koło, lecz rozwijają się każda w swoim kierunku, wnosząc najlepsze wartości w aktywność całej organizacji. Podstawę naszej działalności stanowią:

a) wyjazdy terenowe – organizowane kilkanaście razy w roku do kopalń głębinowych i odkrywkowych oraz kamieniołomów, gdzie pod doświadczonym okiem opiekunów naukowych zdobywamy praktyczną wiedzę i umiejętności; stałymi punktami są tu kopalnie rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, kopalnia rud cynku i ołowiu w Olkuszu, kopalnia soli w Kłodawie oraz kamieniołomy w Strzegomiu i Siedlimowicach; w ramach tego typu aktywności nasi studenci przyjmowani są również w specjalistycznych laboratoriach (GDDKiA, PGNiG) poznając specyfikę i charakter zatrudnienia oraz zdobywając zaplecze merytoryczne;

b) akcje edukacyjne i popularyzatorskie oraz warsztaty dla młodzieży – prowadzimy prelekcje, zajęcia w szkołach (projekt "I Ty możesz zostać geologiem!") i bierzemy udział w imprezach popularnonaukowych (Dolnośląski Festiwal Nauki, Noc Muzeów) promując studia na geologii i działalność koła; ponadto współorganizujemy szereg rajdów dla uczniów, podczas których przekazujemy młodszym zdobyte umiejętności i zdobywamy doświadczenie w pracy z młodzieżą (m.in. Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczańsko - Strzelińskich);

c) obozy naukowe – organizowane w czasie majówki w Polsce oraz na wakacje za granicą, stanowiące największe wyzwanie i największe cele każdego roku; w ostatnim czasie nasze koło było m.in. w Bieszczadach i Beskidzie Żywieckim, a latem w Albanii oraz Gruzji i Armenii; w 2013 roku odbyła się wyprawa do Indonezji śladami naszego pierwszego Opiekuna, prof. Józefa Zwierzyckiego, ostatnie lata zaowocowały zaś obozami "Skandynawia 2014" (nagrodzony wyróżnieniem w kategorii Wyprawa Roku 2014 w ogólnopolskim konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego "StRuNa") oraz "Górnictwo złóż polimetalicznych - Bałkany 2015" (relacja w zakładce "Obozy naukowe", a także wyjazdem do Niemiec w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (kwota stypendium: 6500 euro);

d) konferencje i sympozja naukowe – nasi członkowie aktywnie biorą udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach, prezentując swoje pasje i wyniki pracy, zdobywając doświadczenia w kontaktach ze środowiskiem naukowym; w 2012 roku byliśmy między innymi na CETEG2012 (Słowacja), IV Konferencji Naukowej "Młodzi w paleontologii" (Sopot), EMC2012 (Niemcy), "Contemporary Problems of Geochemistry" (Kielce); w 2013 roku uczestniczyliśmy w CETEG2013 (Węgry), EGU (Austria), Basalt2013 (Niemcy) oraz IV International Field Workshop For Young Hydrogeologist (Lądek Zdrój), których nasze koło podjęło się organizacji; rok 2014 przyniósł nową konferencję w dziejach Koła: Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, który stał się już wydarzeniem cyklicznym i właśnie szykowana jest już jego piąta edycja;

e) sesje, panele dyskusyjne i wykłady – które organizujemy oraz w których bierzemy udział, a które poszerzają nasze horyzonty, pozwalają nawiązać kontakty z przedstawicielami firm, naukowcami i kolegami z innych ośrodków; zapraszamy również pracowników naukowych naszej uczelni, którzy przybliżają nam zagadnienia z różnych dziedzin i prezentują własne doświadczenia;

Dociekliwi mogą zapoznać się z całym spektrum działalności naszego koła, zawartym w sprawozdaniach za ubiegłe lata i planach pracy w zakładce Pliki do pobrania. Wszystkich studentów interesujących się problematyką geologiczną oraz szeroko rozumianymi naukami o Ziemi serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy!Studenckie Koło Naukowe Geologów zostało powołane w 1949 roku, stając się istotnym elementem życia studenckiego. Przez wszystkie lata swojej działalności, SKNG zajmowało się różnymi formami działalności, takimi jak wycieczki geologiczne, letnie obozy naukowe. Do zadań członków należała również organizacja prelekcji popularnonaukowych, konkursów fotograficznych oraz wystawy kolekcji minerałów.

Członkowie Koła od 1990 roku uczestniczą w organizacji Wrocławskich Giełd Minerałów, Skamieniałość i Wyrobów Jubilerskich „WRO-MIN”. Ważny element w życiu Koła stanowi również współpraca z innymi Kołami Naukowymi w Polsce. W czasie swojej działalności SKNG współpracowało m.in. z Kołem Naukowym Geologów AGH, Kołem Młodych Geologów z Warszawy, Kołami Naukowymi Geografów z Uniwersytetów – Wrocławskiego i Poznańskiego, a także ze studentami geologii z Uniwersytetu w Brnie.

Najważniejsze daty z historii Studenckiego Koła Naukowego Geologów:

1964 rok – studenci SKNG brali udział w obozach naukowych w okolicach Lubina i Polkowic, pracując przy dokumentacji złóż miedzi,
1968 rok – ówczesny prezes Koła Stanisław Lorenc zorganizował obóz naukowy do Szwecji. Obóz ten był niezwykle ważny wydarzeniem, na tyle, że szeroko opisywały go szwedzkie gazety. Opiekunem wyjazdu był prof. K. Maślankiewicz oraz doc. Alfred Majerowicz,
1971 rok – Koło zmieniło nazwę: zostało założone jako "Koło Naukowe Młodych Geologów", a od 1971 r. działa jako "Studenckie Koło Naukowe Geologów". W latach pięćdziesiątych do siedemdziesiątych działało w strukturze Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP), od 1983 r. pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego,
1971 rok – w tym roku odbyły się (rekordowo jak dotąd), aż 4 obozy naukowe na terenie Polski, praktyka zagraniczna w Czechosłowacji oraz 3 geologiczne wycieczki terenowe,
1975 rok – pierwszy zagraniczny obóz naukowy SKNG w Bułgarii (Rodopy, Morze Czarne), opiekunowie: Czesław August, Tomasz Kułakowski, Wojciech Śliwiński,
1980 rok – drugi obóz naukowy w Bułgarii (Riła-Rapody), opiekunowie: Janusz Janeczek, Andrzej Muszyński,
1981 rok – jeden z najbardziej udanych w dziejach Koła; w tym czasie odbyło się 7 wycieczek „górniczo-mineralogicznych” do trudno dostępnych (jak na tamte czasy) kopalni; zorganizowano sesję naukowo - dydaktyczną „Ślęża 81”,
1981 rok – obóz w Islandii, opiekunowie: Józef Oberc, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński, kierownik:  Antoni Stryjewski,
Grudzień 1981 roku – wprowadzenie stanu wojennego, co łączyło się z „formalnym” zawieszeniem  działalności Koła,
1984 rok – trzeci z kolei obóz naukowy w Bułgarii, opiekunowie: Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński,
1986 rok – reaktywacja działalności Koła; w tym roku odbył się pierwszy w dziejach Koła obóz naukowy w zachodniej Europie; wyjazd w Alpy Bawarskie pod opieką Waldemara Sroki,
1987 rok – obóz w Wielkiej Brytanii, opiekun Maria Mastelarz, kierownik: Tomasz Bolanowski,
1989 rok – obóz w Szwecji, opiekun: Waldemar Sroka, kierownik: Bernard Cedro,
1993 rok – obóz naukowy - „ekspedycja” w Turkmenistanie (Bałchasz, Kara-Kum), opiekun: Waldemar Sroka, kierownik: Wojciech Korzekwa,
1994 rok – obóz Ukraina, Rosja (Krym, Kaukaz), kierownik: Adam Szuszkiewicz,
1998 rok – wyprawa naukowa do Mongolii (Ałtaj, Gobi), opiekun: Robert Niedźwiedzki, kierownik: Anna Szynkiewicz,
1990 rok – obóz Kazachstan, Kirgistan (północny Tien-szan), opiekun: Dawid Białek, kierownik: Anna Szynkiewicz,
2000 rok – wyprawa do Rosji (Bajkał), opiekun: Robert Niedźwiedzki, kierownik: Anna Szynkiewicz,
2011 rok – Koło ponownie przeżywa rozkwit swojej działalności; zrealizowano wyjazdy terenowe do 8 kopalń, 10 wyjazdów tematycznych z zakresu geologii regionalnej Polski, 2 obozy naukowe (w Bieszczady i do Albanii), 2 konferencje, 8 odczytów, 3 rajdy edukacyjne dla uczniów gimnazjów i liceów, studenci SKNG pomagali przy organizacji 2 giełd mineralogicznych, wzięli także udział w 3 konferencjach międzynarodowych i publikowali artykuły popularnonaukowe w takich pismach jak "Przegląd Geologiczny" i "Przegląd Uniwersytecki" (8 artykułów) oraz abstrakty konferencyjne w pismach "Mineralogical Magazine" i "Mineralogia Special Papers". Za zorganizowanie najlepszej naukowej ekspedycji w roku akademickim 2010/2011 Koło zostało uhonorowane nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2013 rok – obóz naukowy "Indonezja 2013 - śladami profesora Józefa Zwierzyckiego", opiekun: Waldemar Sroka, kierownik:
2014 rok – rozpoczął się czas znaczącego zwiększenia się aktywności SKNG; czasy prosperity otworzył obóz naukowy w Szwecji i Norwegii "Skandynawia 2014" (opiekunowie: Henryk Marszałek, Wojciech Drzewicki, kierownicy: Michał Bukała, Michał Dajek), wyróżniony w kategorii Wyprawa Roku 2014 w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa; zorganizowaliśmy również Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych "Przesieka 2014", który stał się już wydarzeniem cyklicznym (główny organizator I edycji: Maciej Ptak); uzyskaliśmy I miejsce dla najlepszego Koła Naukowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska;
2015 rok – ważne wydarzenia w historii Koła: wygraliśmy konkurs grantowy Fundacji BZ WBK "Architekci naszej rzeczywistości" i zrealizowaliśmy projekt "Profesor Józef Zwierzycki - pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr", w ramach którego 23 września 2015 r. odbyła się konferencja poświęcona dokonaniom prof. Zwierzyckiego i dziejom Koła, a na Bulwarze Józefa Zwierzyckiego we Wrocławiu został odsłonięty pierwszy pomnik Profesora; ponadto odbył się obóz "Górnictwo złóż polimetalicznych - Bałkany 2015" (kierownik: Andrzej Korzekwa, opiekun: dr Dawid Białek), a także wyjazd Sekcji Dynamiki Litosfery do Niemiec w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (kwota stypendium: 6500 euro, organizatorzy: Katarzyna Zboińska, Monika Heidemann, opiekun: prof. Jacek Puziewicz); zorganizowaliśmy II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych "Góry Sowie 2015" (główny organizator II edycji: Katarzyna Zboińska); zrealizowaliśmy projekt skierowany do młodzieży "I Ty możesz zostać geologiem!", który zajął I miejsce w konkursie Rady Kół Naukowych UWr "Popularyzatorzy Nauki"; wydaliśmy 2 publikacje opatrzone numerem ISBN;
2016 rok – Wyprawa Naukowa na Cypr
2017 rok – Wyprawy Naukowe do Szkocji i na Filipiny
2019 rok – Wyprawa Naukowa na Islandię
2020-2021 rok – Związany z pandemią okres bardzo ograniczonej działalności


Opiekunowie Koła:
Józef Zwierzycki (1948-?)
Jerzy Kłapciński (1957-1971)
Andrzej Grodzicki (1971-1992)
Waldemar Sroka (1992-2019)
Dawid Białek (od 2019)

Prezesi Koła:
Jan Przybyłek (1962-1965)
Stanisław Lorenc (1965-1968)
Ryszard Kryza (1970-1971)
Włodzimierz Łapot (1971-1972)
Marian Marszałek (1972-1973)
Czesław August (1973-1974)
Janusz Janeczek (1974-1976)
Eugeniusz Stromwasser (1976-1978)
Jacek Puziewicz (1978-1980)
Antoni Stryjewski (1980-1983)
Piotr Połcik (1986-1987)
Tomasz Bolanowski (1987-1988)
Marek Awdankiewicz (1988-1989)
Bernard Cedro (1989-1990)
Tomasz Kuder (1990-1991)
Jerzy Jaszczyszyn (1991-1993)
Wojciech Korzekwa (1993-1995)
Adam Szuszkiewicz (1995-1997)
Anna Szynkiewicz (1997-2000)
Maciej Górka (2000-2001)
Wojciech Drzewicki (2001-2002)
Marta Adamuszek (2004-2005)
Dominik Sokalski (2005-2008)
Piotr Wojtulek (2008-2009)
Marcin Goleń (2009-2010)
Piotr Wojtulek (2010-2011)
Krzysztof Senderak (2011-2013)
Malwina Kubik (2013-2014)
Katarzyna Zboińska (2014-2016)
Daniel Buczko (2016-2017)
Małgorzata Nowak (2017-2018)
Kamil Bulcewicz (2018-2019)
Adam Wojtyna (2019-2020)
Piotr Krzyżaniak (2020-2021)
Józef Grzelak (od 2021)

Honorowi członkowie Koła:
prof. dr Józef Oberc
prof. dr hab. Andrzej Grodzicki
prof. dr hab. Stanisław Lorenc
prof. dr hab. Jan Przybyłek
prof. dr hab. Stanisław Staśko
prof. dr hab. Jacek Puziewicz
prof. dr hab. Ryszard Kryza
dr Józef Kryza
dr Halina Kryza
dr Lech Poprawski
dr Waldemar Sroka

ENGLISH

The Student Science Association of Geologists In the Institute of Geological Science, University of Wrocław

The student Science Association of Geologists has existed since the onest of geological studies at the  University of Wrocław. It has always been an essential element of student life and one of the best Associations at the University. Despite the changes of its form of activities, their intensity and the number of members, certain aspects have always remained unchanged: lectures, talks and seminars popularizing geological sciences, trips to mines and geological outings in the Sudetes, the Carpathians, The Świętokrzyskie Mountain and in Moravia. The most important aspect of Association’s activities are the summer sciences camps and geological trips – until the end of the 1970s in Poland and from the beginning of the 1980s – abroad (Bulgaria, Germany, Great Britain, Sweden, Russia, Ukraine, Mongolia, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan).Apart from cognitive and didactic purposes, the trip enriched the Institute collection with the samples of minerals and fossils, photograps and slides. The experience acquired during the trip, personal contacts and collected material resulted in numerous subsequent scientific monographs. Many of those who participated in the trips are now the scientific staff of the Polish and foreign institutes. Sometimes the members of the Association ( especially the hydrologists) participated in the state research projects (Śnieżnik, Chełm). The association has been involved in science popularization projects, organizing the Wrocław Exchange of Minerals, Fossils and Jewellery.
update: 2022-08-22 11:29:36
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net