Strona główna | Sekcja Paleontologii i Stratygrafii


Stratygrafia jest trzonem współczesnej geologii, a zarazem nauką, która umożliwia określanie wieku powstania skał oraz wyjaśnia przyczyny ich rozmieszczenia na Ziemi. Nie dziwi zatem fakt, że wiedza z zakresu chronostratygrafii oraz paleontologii jest kluczowa dla zrozumienia praw, które rządzą mechanizmami powstawania typowych formacji skalnych czy charakterystycznych złóż mineralnych. Szczególnie interesującą gałęzią tej dziedziny nauki jest biostratygrafia, która wykorzystuje zachowane w skałach szczątki organizmów do określenia ich wieku. Skały są naturalnym zapisem dziejów Ziemi, a my geolodzy staramy się wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji.

 

                  „To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.”

                  Jonathan Carrol

        

Rok akademicki 2017/18 okazał się być przełomowy dla sekcji paleontologii i stratygrafii. Wtedy to dwóch studentów geologii, Bartłomiej Klucha i Błażej Cieślik, postanowili zdecydowanie chwycić za ster paleontologicznego okrętu i z głowami pełnymi pomysłów wypłynąć na poszukiwanie wiedzy i przygody.

Każdy okręt ma załogę, tak więc i my przed wyruszeniem w podróż zebraliśmy drużynę. W listopadzie 2017 odbył się wyjazd integracyjny dla członków sekcji do Nowej Rudy. Intensywny dzień spędziliśmy wśród karbońskich skał osadowych oraz pokopalnianych hałd. Interesującym znaleziskiem okazały się odciski flory karbońskiej oraz uwęglone szczątki, między innymi roślin paprociolistnych, pędów skrzypów oraz widłaków.

Jesienią zapadła decyzja o rozpoczęciu projektu pt.: Mokrzeszów 2018. Podczas serii wyjazdów do żwirowni w miejscowości Mokrzeszów, zlokalizowanej w obrębie plejstoceńskich utworów fluwioglacjalnych zebrano bogaty zespół skamieniałości, reprezentowany głównie przez wczesnopaleozoiczne bezkręgowce (trylobity, małże, łodziki, ramienionogi). Materiał paleontologiczny został dokładnie oznaczony przez osoby biorące udział w projekcie, a następnie okazy trafiły na specjalnie przygotowaną wystawę.

W marcu 2018 członkowie Sekcji Paleontologii i Stratygrafii udali się do nieczynnego kamieniołomu w Lisowicach (k. Działoszyna) w celu zapoznania się z profilem skał wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz z występującą w skali całego odsłonięcia biotą. W trakcie badań terenowych pozyskano wiele interesujących okazów oksfordzkich amonitów z rodzaju Subnebrodites oraz Tarameiliceras.

Również w marcu udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tego krótkiego, integracyjnego spotkania uczestnicy wynieśli wiele ciekawostek na temat budowy szkieletowej (i nie tylko) współczesnych, jak i wcześniej żyjących zwierząt.

Kwiecień rozpoczyna sezon konferencyjny, tak więc i członkowie sekcji udali się do Warszawy na konferencję studencką „Młodzi w paleontologii IX”. Studenci gościli dwa dni w stolicy wymieniając się wiedzą ze współdzielącymi pasję rówieśnikami oraz dowiedzieli się o najnowszych trendach w paleontologii.

Rok akademicki 2018/19 rozpoczęliśmy tradycyjnie od spotkania organizacyjnego dla obecnych oraz nowych członków sekcji. Prócz omówienia planu pracy na kolejny rok, odbyła się relacja z listopadowego wyjazdu do cegielni w Gnaszynie, zlokalizowanej wśród jurajskich iłów.

Jeżeli interesuje cię historia Ziemi i pasjonują skamieniałości - Dołącz do Nas!

update: 2018-11-16 17:45:23
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net