Strona główna | Sekcja Petrologii

       

Sekcja Petrologii Studenckiego Koła Naukowego Geologów swoje korzenie ma w Sekcji Mineralogii Studenckiego Koła Naukowego Geologów, z której w 1992 wydzieliło się małe, odrębne SKN Petrologów. Funkcjonowało ono do roku 2016, kiedy to  studenci wchodzący w jego skład połączyli swe siły z doświadczoną Sekcją Dynamiki Litosfery SKNG wracając do swojej pierwotnej organizacji. Wynikiem tych działań było powstanie nowej, silnej Sekcji Petrologii SKN Geologów. Funkcję pierwszego koordynatora Sekcji pełni student II roku studiów magisterskich na specjalizacji mineralogia i petrologia, Daniel Buczko, a opiekę nad sekcją objęła dr Magdalena Matusiak-Małek z Zakładu Petrologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

     Sekcję Petrologii SKNG tworzą studenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani zagadnieniami z pogranicza tektoniki, mineralogii, petrologii oraz geochemiiPodstawową formą działania Sekcji jest realizacja projektów naukowych, które wprowadzają studentów w najciekawsze i najszybciej rozwijające się obszary nauk geologicznych oraz pozwalają poznać stosowaną aparaturę. Projekty obejmują studiowanie literatury, wyjazdy terenowe i prace w laboratoriach, a ich efektem mają być strony internetowe oraz publikacje naukowe prezentujące wyniki pracy.

Aktywność sekcji w trakcie roku akademickiego:

- Czynny udział w studenckich konferencjach naukowych, gdzie prezentowane są wyniki prowadzonych badań (między innymi Ogólnopolski Zjazd Geologicznych Kół Naukowych)

- Współpraca i wyjazdy do krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych
w ramach projektów (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Czeska Akademia Nauk w  Pradze, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet w Tuluzie)

- Coroczna organizacja zagranicznej Majówki z Geologią – w latach 2017-18 odwiedziliśmy już Szkocję, Bułgarię i Grecję

- Badania terenowe na obszarach objętych tematyką projektów

- Sesje referatowe z udziałem studentów i zaproszonych gości

·     - Pomoc w organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


        W roku akademickim 2018/19 planowane są również cykl odczytów na temat geologii różnych regionów świata odwiedzonych przez studentów oraz warsztaty uzupełniające wiedzę z dziedzin wykorzystywanych w petrologii (i nie tylko). 

       Jednak wspominając o dorobku naukowym Sekcji Dynamiki Litosfery i realizowanych przez nią projektach nie można zapomnieć, że w trakcie swojej działalności Sekcja realizowała liczne projekty (między innymi „Bazalty Dolnego Śląska” , „Petrologiczną i geochemiczną dolnośląską bazę danych”), badania terenowe, jej przedstawiciele brali czynny udział w wielu międzynarodowych konferencjach takich jak European Mineralogical Conference 2012 we Frankfurcie nad Menem, European Geosciences Union General Assembly 2013 oraz 2014 oraz Sesjach Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Na działalność SDL zwróciła uwagę również Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, dzięki czemu uzyskane zostało dofinansowanie na obóz naukowy w Niemczech (trasa obejmowała wizyty między innymi w placówkach badawczych we Freibergu, Frankfurcie nad Menem, a miejsce docelowe stanowił geopark Eifel). Sekcja Petrologii kontynuuje prężną działalność naukową swoich poprzedników – we współpracy z Zakładem Petrologii Eksperymentalnej współorganizuje Sesje Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w których członkowie Sekcji biorą czynny udział oraz odwiedza konferencje krajowe i międzynarodowe takie jak 3rd European Mantle Workshop czy Dni Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       Wszystkich studentów chętnych do działania w Sekcji zapraszamy na spotkania, gdzie można będzie porozmawiać z członkami sekcji i koordynatorem – być może to właśnie petrologia jest tym, co będzie Twoją specjalizacją?

update: 2018-11-16 16:26:11
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net