Strona główna | Sekcje Naukowe
Sekcje naukowe w SKN Geologów mają ciekawą i bogatą historię. Od zawsze pracują w nich studenci wyraźnie zainteresowani konkretną gałęzią geologii. Każda z sekcji zarządzana jest przez koordynatora i opiekuna naukowego, którzy nadają odpowiedni kierunek działalności.

W roku akademickim 2018/2019 w SKN Geologów działają 4 sekcje naukowe:Sekcja Geologii Inżynierskiej
opiekun: dr hab. prof. UWr Henryk Marszałek
koordynator: Maciej Czerchawski (III rok inż., maciej.czerchawski@gmail.com)

Sekcja Geologii Złóż
opiekun: prof. dr hab. Andrzej Solecki, dr Piotr Wojtulek
koordynator: Igor Błażejewicz (III rok lic., igor68@onet.eu)

Sekcja Paleontologii i Stratygrafii
opiekun: dr Paweł Raczyński
koordynator: Bartłomiej Klucha (III rok lic., kluchabartlomiej@gmail.com)

Sekcja Petrologii
opiekun: dr Magdalena Matusiak-Małek
koordynator: Hubert Mazurek (III rok lic., ht.mazurek@gmail.com)


Ważne informacje:
1. Sekcje naukowe są wyodrębnionymi grupami studentów funkcjonującymi w ramach działalności SKN Geologów.
2. Za działanie sekcji naukowych z ramienia zarządu odpowiada wiceprzewodniczący ds. organizacji.
3. W pracach sekcji uczestniczą tylko członkowie koła lub za zgodą zarządu uczniowie liceów i niezrzeszeni studenci.
update: 2020-12-03 13:29:34
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net