Strona główna | Sekcje Naukowe
Sekcje naukowe w SKN Geologów mają ciekawą i bogatą historię. Od zawsze pracują w nich studenci wyraźnie zainteresowani konkretną gałęzią geologii. Każda z sekcji zarządzana jest przez koordynatora i opiekuna naukowego, którzy nadają odpowiedni kierunek działalności.

W roku akademickim 2016/2017 w SKN Geologów działa 6 sekcji naukowych:


Sekcja Geologii Inżynierskiej
opiekun: dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
koordynator: Michał Obała (II rok inż, michalobala@op.pl)

Sekcja Hydrogeologii
opiekun: prof. dr hab. Stanisław Staśko, dr Sebastian Buczyński
koordynator: Arkadiusz Błaszczyk (I rok mgr, arek.blaszczyk@o2.pl)

Sekcja Mineralogii
opiekun: dr Adam Szuszkiewicz
koordynatorka: Klaudia Cieślawska (II rok mgr, klaudia_cieslawska@o2.pl)

Sekcja Paleontologii i Stratygrafii
opiekun: dr Jolanta Muszer
koordynator:

Sekcja Petrologii
opiekun: dr Magdalena Matusiak-Małek
koordynator: Daniel Buczko (III rok lic., daniel.s.buczko@gmail.com)

Sekcja Geologii Złóż
opiekun: prof. dr hab. Andrzej Solecki, dr Piotr Wojtulek
koordynator: Magdalena Furca (III rok lic., mag.furca@gmail.com)

Ważne informacje:
1. Sekcje naukowe są wyodrębnionymi grupami studentów funkcjonującymi w ramach działalności SKN Geologów.
2. Za działanie sekcji naukowych z ramienia zarządu odpowiada wiceprzewodniczący ds. organizacji.
3. W pracach sekcji uczestniczą tylko członkowie koła lub za zgodą zarządu uczniowie liceów i niezrzeszeni studenci.
update: 2017-06-22 23:08:56
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net