Strona główna | Sekcja Geologii Złóż


Sekcja Geologii óż rozpoczęła działalność w 2017 roku za inspiracją dr Piotra Wojtulka z Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi. W swoich szeregach skupia studentów zainteresowanych tematyką złóż oraz kartografii geologicznej. Celem sekcji jest poszerzanie tej wiedzy, nauka praktycznych umiejętności  oraz przybliżenie w terenie pracy związanej ze złożami.

Inauguracyjny wyjazd Sekcji odbył się w maju 2017 w Masywie Ślęży, gdzie odbyliśmy pieszą wycieczkę przez sekwencję ofiolitową Masywu, obserwując po drodze związane z nią okruszcowanie. Kilka tygodni później udaliśmy się na warsztaty „Geochemical Exploration” prowadzone na AGH. Rok akademicki zakończyliśmy wizytą w kopalni doświadczalnej “Barbara”, gdzie mogliśmy m.in. zobaczyć kontrolowany wybuch pyłu węglowego.

Rok akademicki 2017/18 zaczęliśmy owocnie od październikowego wyjazdu do kopalni węgla kamiennego KWK Sośnica  w Gliwicach. Zapoznaliśmy się tam z budową geologiczną niecki górnośląskiej, metodami eksploatacji węgla oraz zagrożeniami z nią związanymi.

Listopadową pluchę udało się przezwyciężyć sesją referatową o tematyce siarczkowej, opracowaną na bazie artykułów z magazynu Elements.

W grudniu, sekcja wybrała się do kompleksu wydobywczo-przetwórczego „Boleslaw” w Olkuszu. Jest to jedyna w Polsce czynna kopalnia rud cynku i ołowiu. Prócz części podziemnej zakładu, studenci mieli okazję zobaczyć zakład przerobu odpadów poflotacyjnych.

Wraz z nowym rokiem 2018  odwiedziliśmy głębinową kopalnie gipsu i anhydrytu Nowy Ląd, głównego dostawcy firmy Atlas produkującej zaprawy i kleje murarskie.

Jeszcze przed zajęciami terenowymi uczestniczyliśmy w Studenckiej Konferencji Górnictwa Kosmicznego w Krakowie oraz warsztatach „Gold short-course” w Pradze.

Plany na obecny rok akademicki są równie ambitne! Wśród nich m.in. wizyta w kopalni „Pomorzany” w Olkuszu oraz kopalni „Kłodawa”. Wszystkich chętnych zapraszam do grupy facebook’owej (link) oraz kontaktu z koordynatorem sekcji za pomocą fb lub e-maila.

Opiekunowie: prof. dr hab. Andrzej Solecki, dr Piotr Wojtulek
Koordynator: Igor Blażejewicz, 
289186@uwr.edu.pl

https://www.facebook.com/zloza.uwr/

http://zloza.uni.wroc.pl/

update: 2018-11-26 08:43:17
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net